Gold Membership

Hattons Gold Membership - click to find out more

Hattons Solicitors – Polish Translation

Hattons Solicitors – Polish Translation (Polskie TÅ‚umaczenie)

Witamy na stronie internetowej Hattons Solicitors. Ta strona została przetłumaczona wyłącznie dla Ciebie, abyś był(a) świadomy(a) jaką pomoc prawną możesz uzyskać poprzez kancelarię prawniczą Hattons Solicitors.

Hattons Solicitors jest kancelariÄ… prawniczÄ… specjalizujÄ…cÄ… siÄ™ w ubieganiu o roszczenia za urazy osobiste doznane w wyniku wypadków oraz w sprawach z zakresu prawa pracy. Nasza firma dziaÅ‚a na obszarze PóÅ‚nocnej Anglii z biurami mieszczÄ…cymi siÄ™ w St Helens, Widnes i Leigh.

Możemy Ci pomóc, jeżeli doznaÅ‚eÅ›(aÅ›) obrażeÅ„ ciaÅ‚a lub borykasz siÄ™ z problemami zdrowotnymi, wynikajÄ…cymi z doznanych obrażeÅ„

Nasi eksperci mogÄ… pomóc w uzyskaniu odszkodowania jakie Ci siÄ™ należy, jeżeli miaÅ‚eÅ›(aÅ›) wypadek , na przykÅ‚ad w miejscu pracy lub poprzez wypadek masz teraz problemy ze zdrowiem.

Kiedy zdaża się wypadek w miejscu pracy, często ma on katastrofalne skutki. Najbardziej frustrujące jest to, że często owym urazom można by było zapobiedz poprzez lepsze szkolenia i odpowiednie procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracodawca ma obowiÄ…zek stworzenia bezpiecznego miejsca pracy wszystkim swoim pracownikom; czÄ™sto po zÅ‚ożeniu wniosku o odszkodowanie przyczyniasz siÄ™ bezpoÅ›rednio do poprawienia warunków bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy, tak aby w przyszÅ‚oÅ›ci takie wypadki nie miaÅ‚y miejsca.

Także nasza kadra, w skÅ‚ad której wchodzÄ… wysoko wyspecjalizowani i doÅ›wiadczeni prawnicy, może pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania, jeżeli braÅ‚eÅ›(aÅ›) udziaÅ‚ w wypadku drogowym.

Jeżeli wybierzesz Hattons Solicitors, aby reprezentowali TwojÄ… sprawÄ™, nasz zespóÅ‚ prawny zapewni, że wszystkie Twoje obrażenia zostanÄ… zbadane nie tylko pod kÄ…tem krótkoterminowym lecz także dÅ‚ugoterminowym tak, że wszystkie trwaÅ‚e skutki wypadku i doznane przez to obrażenia bÄ™dÄ… wliczone w raporty medyczne i doÅ‚Ä…czone do roszczeÅ„. Gdzie bÄ™dzie to konieczne, zaaranżujemy prywatne leczenie medyczne, takie jak, np: fizjoterapiÄ™, aby zapewnić Ci szybszy powrót do zdrowia.

Zdedykowany Twojej sprawie prawnik i monitorowanie sprawy poprzez internet

Na czas sprawy zostanie Ci przydzielony całkowicie oddany Twojej sprawie prawnik. Dodatkowo będziesz w stanie korzystać z łatwego w obsłudze internetowego monitoringu sprawy w zaciszu swojego domu.

Hattons Solicitors reprezentuje swoich klientów w oparciu o zasadÄ™ 'No Win- No Fee 'czyli 'Nie Wygrywasz – Nie PÅ‚acisz', ponadto pierwszÄ… konsultacjÄ™ zmierzajÄ…cÄ… do wstÄ™pnej oceny zasadnoÅ›ci ubiegania siÄ™ o odszkodowanie, nasza kancelaria udziela caÅ‚kowicie bezpÅ‚atnie.

Jedym z filarów usÅ‚ug kancelarii Hattons Solicitors jest prawo pracy. Oferujemy wszystkim naszym klientom, kompetentne i fachowe porady prawne w zakresie prawa pracy tj:

 1. Dyskryminacja w miejscu pracy (np. na tle rasowym, płci itp)
 2. Bezprawne i niesłuszne zwolnienie z pracy
 3. Postępowanie dyscyplinarne, procedura Grievance
 4. Prawa pracownicze (m.in prawo do minimalnego wynagrodzenia, urlopu, prawa macierzyńskie itp)
 5. Naruszenie warunków umowy o pracÄ™/Dochodzenie roszczeÅ„ z tytuÅ‚u Å‚amania postanowieÅ„ umów o pracÄ™ (np. czas pracy, wynagrodzenie itp)
 6. Prześladowanie w pracy (bullying, napastowanie seksualne itp)
 7. Reprezentacja przed sÄ…dem pracy ( Employment Tribunal)
 8. Oraz inne kwestie prawne

PamiÄ™taj, nasza organizacja to doÅ›wiadczenie i skuteczność oraz zadowolenia każdego klienta. Poniżej znajduje siÄ™ lista niektórych tylko spraw, z którymi Hattons Solicitors może Ci pomóc:

 • Wypadki w miejscu pracy
 • PoÅ›lizgniÄ™cia,potkniÄ™cia i upadki w miejscu publicznym
 • Prawo pracy
 • Wypadki drogowe
 • Urazy w wyniku używania wadliwych produktów
 • Wypadki motocyklowe
 • Roszczenia w sprawie chorób zawodowych
 • Zaniedbania medyczne

Jeżeli masz problemy w jakiejkolwiek innej sprawie prawnej, która nie jest na podanej wyżej liÅ›cie, proszÄ™ skontaktuj siÄ™ z nami, aby dowiedzieć siÄ™, czy możemy Ci pomóc. ProszÄ™ skontaktuj siÄ™ już dziÅ› z Hattons Solicitors, którzy wspóÅ‚pracujÄ… z ProTranslations i rozmawiaj bezpoÅ›rednio z polskim przedstawicielem. Aby umówić siÄ™ na wstÄ™pnÄ… ,bezpÅ‚atnÄ… konsultacjÄ™ prawnÄ… i aby dowiedzieć siÄ™, czy możesz zÅ‚ożyć wniosek o roszczenie skontaktuj siÄ™ z ProTranslations pod numerem telefonu 0800 8400 830, lub poprzez email protranslates@yahoo.co.uk